Skip to navigation Skip to Log in Skipt to main content
Menu

Albanian Student Union (ASU)

The U of T Albanian Students Union is a club that aims to create a sense of community among students of Albanian background as well as those interested in Albanian culture. It is our intent to offer all University of Toronto members a chance to experience Albanian culture and tradition.

Unioni i Studentëve Shqiptarë në U of T është një klub që ka si qëllim të krijojë një ndjenjë komuniteti midis studentëve me origjinë shqiptare. Synimi ynë është që t'u ofrojmë të gjithë pjestarëve një mundësi të përjetojnë kulturën dhe traditën shqiptare.

Contact Information

Primary Contact
Ester Dubali
Secondary Contact
Etri Kocaqi
Telephone
P: 6478953719
Group Email Address
Contact Us
Mailing Address
21 Sussex Avenue
Toronto
M5S 1J6

Group Profile

Organization Type
Recognized Student Group
Campus Association
St. George
Areas of Interest
Culture And Identities
Leadership
Social
Renewal Date
September 30, 2020
Social

Group Leaders

Ester Dubali
President
Etri Kocaqi
Advisor